סיפורי השתיקה

כניסה למערכת הניהול

כל המחשבות החכמות באמת, נחשבו כבר אלפי פעמים, אבל בשביל
לשייך אותם לנו עלינו לחשוב עליהם בכנות מההתחלה, עד אשר הם מכים
שורשים במעשינו

~ יוהן וולפגנג פון גתה ~